ביטוח לאומי

משרדנו מסייע ומקל על נפגעים למצות את זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי,

בכל ענפי הביטוח הלאומי ובפרט בתחום נזקי גוף ונפגעי עבודה.

בתחום זה המשרד מייצג מבוטחים ומלווה אותם מעת הגשת התביעה ועד לגמר ההליכים בוועדות הרפואיות.

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סטטוטורי הפועל על פי חוק הביטוח הלאומי (התשנ”ה-1995) ושמטרתו מתן ביטחון סוציאלי לאוכלוסיות אשר נקלעו למצוקה זמנית או ממושכת ונזקקות לתמיכה, והכל בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי המחוקק.

המוסד מסייע בגמלאות הבטחת הכנסה, זקנה, שאירים, אבטלה, אימהות, נכות כללית, סיעוד, ילדים וגמלאות בגין פגיעה בעבודה, לרבות נכות מעבודה. הביטוח הלאומי משלם גמלאות לנפגעים בעבודה,

בסכום אשר נגזר משכר העובד ברבע השנה שקדמה לפגיעה.

תאונות עבודה: השגת הכרה בתאונה כ-“תאונת עבודה” וסיוע לרבות ייצוג בפני הוועדות הרפואיות הקובעות את דרגת הנכות עקב התאונה.

בין היתר, משרדנו מייצג עובדים בתביעות להשגת הכרה בפגיעות של אוטם שריר הלב (התקף לב), אירוע מוחי (שבץ) להכיר באירועים אלה כנובעים מ-“אירוע חריג” שהתרחש בעבודה או מ-“מאמץ בלתי רגיל” בעבודה.

בנוסף, משרדנו מייצג עובדים בתביעות להכיר בפגיעה נפשית כ-“תאונת עבודה”, כאשר הפגיעה נובעת מ-“אירוע מיוחד” בעבודה.

מחלת מקצוע/פגיעה בעבודה השגת הכרה בפגיעה רפואית כנובעת מתנאי העבודה, וסיוע לרבות ייצוג בפני הוועדות הרפואיות הקובעות את דרגת הנכות עקב הפגיעה.

בין היתר, משרדנו מייצג עובדים בתביעות להכיר במחלות בהן חלו עקב חשיפה לחומרים בעבודה, פגיעה בשמיעה עקב עבודה ברעש מזיק,

מלנומה עקב חשיפה לשמש בעבודה, תסמונת התעלה הקרפלית עקב עבודה בכלים רוטטים, ומחלות מקצוע נוספות אשר עלולות להיגרם מן העבודה או מתנאיה.

פטירה עקב פגיעה בעבודה: כאשר אדם נפטר עקב “פגיעה בעבודה” (תאונת עבודה, או מחלת מקצוע/פגיעה) התלויים בו עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים בנפגע בעבודה.

תאונת עבודה הינה כל פגיעה שנגרמה לאדם (בין אם הינו שכיר ובין אם עצמאי)  כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודתו, לרבות פגיעה פיזית עקב פעילות הקשורה ישירות לעבודה,

"מחלות מקצוע" הנגרמות ישירות מהעבודה, פגיעות "מיקרוטראומה" וכו'.

תאונות עבודה מסוג אירוע תאונתי הינה כזו שאירעה לעובד במקום ובזמן מוגדר, תוך כדי ועקב עבודתו וגרמה לו לנזק גופני ו/או לאי כושר.

לדוגמא, פועל יצור במפעל אשר אצבעו נקטעה לו כתוצאה משימוש באחת המכונות.

בנוסף לתאונות עבודה המתרחשות במהלך העבודה, תוך כדי ועקב העבודה, תאונות עבודה יכולות להתרחש גם בדרך אל העבודה,

בדרך חזרה מהעבודה, מחוץ למקום העבודה או במהלך פעילות נלווית לעבודה כדוגמת: הרצאה, קורס, השתלמות, טיול עם וועד עובדים וכו'.

בכל אותם מקרים בהם הוגשה תביעת לתאונת עבודה שאירעה בדרך אל העבודה או בדרך חזרה ממנה,

יבדוק המוסד לביטוח לאומי בקפידה את האפשרות של "סטייה מן הדרך", משמע, האם המקום בו אירעה התאונה נמצא במסלול הרגיל של העובד לעבודתו או לביתו.

אם יוכיח המוסד לביטוח לאומי כי העובד סטה מדרכו הרגילה לעבודה או בחזרה הביתה ועצר, לדוגמא, בגן הילדים כדי להוריד את בנו ורק אחר כך חזר למסלולו הרגיל,

הרי שישנה אפשרות כי ידחה את תביעת הנפגע בנימוק של "סטייה מן הדרך".

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, השאר פרטים