וועדות רפואיות

נפגע אשר תאונתו הוכרה כפגיעה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, רשאי לפנות בתביעת נכות מעבודה לקביעת דרגת נכותו תוצאת התאונה.

לאחר פנייתו של הנפגע, מזמן אותו המוסד לביטוח לאומי להתייצב ולהיבדק על ידי רופאי וועדה רפואית, לצורך קביעת שיעור הנכות שנותרה לו תוצאת התאונה.

הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי תקבע בהמשך את שיעור נכותו של הנפגע ובהתאם לה יזוכה הנפגע במענק חד פעמי, קצבה זמנית, או קצבה קבועה לפי המדרגות כדלקמן:

דרגת נכות צמיתה פחותה מ- 9% – אינה מזכה בגמלה.

דרגת נכות בשיעור 9%-100% – דרגת נכות זמנית-תזכה את הנפגע בקצבה חודשית זמנית בהתאם למשך הנכות הזמנית. 

דרגת נכות יציבה גבוהה מ-9% ופחותה מ-20% – תזכה את הנפגע במענק חד פעמי. סכום המענק הינו 43 קצבאות חודשיות.

דרגת נכות יציבה בשיעור 20% -100% – תזכה את הנפגע בקצבה חודשית.

 

החשיבות בייצוג עורך דין בוועדות הרפואיות הליך תביעת המוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה עשוי להיות הליך מורכב, ארוך ומתיש.

ניסיון הנפגע לנהל את תביעתו במוסד לביטוח לאומי באופן עצמאי וללא ייצוג משפטי מקצועי בתחום הביטוח הלאומי עשוי לפגוע בסיכויי הצלחתו בתביעה.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הביטוח הלאומי ובליווי ההליכים בוועדות רפואיות של נפגעי עבודה, כבר בשב הראשוני של הגשת טפסי התביעה לביטוח לאומי ובפרט בשלב ההתייצבות לבדיקה רפואית בפני וועדת הנכות של ביטוח לאומי, שלב בו על הנפגע להגיע מוכן, ככל הניתן, לבדיקתו ומצויד במלא המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לפגיעותיו.

עורך הדין המייצג את הנפגע בוועדה הרפואית מוודא בין היתר, כי הנפגע ביצע את מלא הבדיקות הנדרשות, כי על הוועדה נמנים הרופאים המתאימים בהתאם לאופי פגיעותיו ואף ידאג לטעון את הטענות הנכונות בפני הוועדה.

לאחר קביעת הנכות הצמיתה על ידי וועדת נכות מעבודה של ביטוח לאומי, יבדוק עורך הדין את הצורך בהגשת ערר על קביעת הוועדה לוועדה רפואית לעררים. 

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, השאר פרטים