ליווי רגולציה וציות בתחום הביטוח

בשנים האחרונות הרגולציה בחברות ביטוח הנה דבר משמעתי אשר משפיע על כל תהליכי המכירה החל מבירור הצורך בקרה על מערך שיחות המכירה ועד לסיום המכירה ותוקף הפוליסה שנמכרה, בשל כך קם הצורך המוגבר לסוכנים לקבל ייעוץ כלים ופתרונות משפטיים יישמים ונוחים אל מול הביקורות השוטפות ועמידה ביעדים אשר אליהם הם מחוייבים מתוקף התקנות המשתנות מעת לעת. משרדנו מציע שירותים משפטיים ומקצועיים מתוקף ניסיונו הרב בתחום שכן השותפים במשרד שישמשו בעבר כמנהלי רגולציה בסוכנויות הביטוח והיכרותם את התחום כמו גם בקיאותם המשפטית בנושא. ההסכמים, החוזים והפעילויות הכוללים את כל הפרטים והסעיפים הנחוצים לשמירה על האינטרס של סוכן / סוכנויות הביטוח, במסגרת פעילותם העסקית ומול חברות הביטוח ו/או סוכנים אחרים.

ביקורות – עריכת ביקורת חד פעמית לבחינת התאמה לדרישות הרגולציה בתחום הביטוח, בסופה מקבל סוכן הביטוח דו"ח ממצאים והמלצות, בין היתר בנושאים הבאים: צירוף לביטוח בענפי הביטוח השונים לרבות:

  • בירור צרכים, מתן מידע תיעוד ובקרה.
  • קיומם של נהלי העבודה הנדרשים על פי דין.
  • עמידת אתר האינטרנט של הסוכנות בדרישות הדין.
  • קיומם של מאגרי מידע והפעלתם כדין.
  • טיפול בתלונות, תביעות ושירות ללקוח.
  • מילוי טפסים ודיוור ישיר.

 

בקרה – חוזרי ממונה שונים בתחום דורשים מהסוכן לבצע בקרות על פעולות השיווק השונות, הן בתחום הפנסיוני והן בתחום הפרט (חיים וכללי). משרדנו מתמחה בביצוע ביקורות רבעוניות/חצי שנתיות על פעולות אלה, בדרך של בדיקת מסמכי הנמקה ו/או מסמכי צירוף עם וללא שיחות מוקלטות, ומתן משוב בגין בדיקות אלו, כולל הדרכת העובדים הרלוונטיים והנחיות לביצוע פעולות בממשק טלפוני.

סיוע בבניית נהלי עבודה והקניית כלים משמעותיים לעבודה מותאמת לחוק – עבודה בהתאם לנהלי עבודה מסייעת לסוכן הביטוח לעמוד בדרישות הדין השונות, הן בפן הביטוחי (רגולטורי/נזיקי). משרדנו מתמחה בכתיבת נהלי עבודה בתחום, בהתאם לבקשת הלקוח ועל בסיס נהלים קיימים או בהמשך לביקורת ו/או היערכות סוכני הביטוח להסדרת פעילות בתחומים ספציפיים.

קיום הדרכות רגולטוריות ו/או מקצועיות במשרדי סוכן הביטוח – נושא הרגולציה משתנה חדשות לבקרים, כאשר סוכני הביטוח נדרשים להעביר את הידע לכלל העובדים בתחומים השונים. משרדנו מנוסה בהעברת הדרכות לסוכני ביטוח ועובדיהם בכל הנוגע להוראות הדין הרלוונטיות לתחומי עבודתם.

מענה שוטף לשאלות משפטיות/רגולטוריות בכתב ו/או בעל פה סוכני ביטוח הנמצאים בהסכם עם משרדנו, נהנים מתקשורת ישירה עם עו"ד מומחה לצורך פניה בשאלות משפטיות בדוא"ל/טלפון.

עריכת חוות דעת בעניינים משפטיים ורגולטוריים – המסייעות לסוכני הביטוח לפעול על פי הוראות הדין ולהגן על הסוכן בעת הצורך בתביעה ו/או בביקורת.

סיוע במענה לתלונות – סיוע בעריכת מכתבי תשובה מול רשות שוק ההון ו/או מול חברות הביטוח ו/או מול הלקוח עצמו.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, השאר פרטים