ערעור החלטות הועדה

לאחר קביעת שיעור נכותו הצמיתה של הנפגע על ידי וועדת נכות מעבודה, רשאי הנפגע לערער על הקביעה בפני וועדה רפואית לעררים עליה נמנים, שלושה רופאים מומחים. גם המוסד לביטוח לאומי רשאי להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית בפני וועדה רפואית לעררים.

הוועדה הרפואית לעררים תערוך בדיקה מחודשת ותחליט האם היא מאשרת את החלטת הוועדה בערכאה הראשונה, משנה או מבטלת אותה וזאת גם מבלי שהתבקשה לעשות כן.

הנפגע רשאי לערער על ההחלטה של הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלות משפטיות בלבד וזאת בתוך 60 ימים מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים.

בית הדין האזורי לעבודה ימצא לנכון להתערב בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים רק בנסיבות בהן הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הפעילה שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה.

 

החמרת מצב

על פי תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי, בחלוף שישה חודשים ממועד קביעת שיעור הנכות הצמיתה ע"י וועדת נכות מעבודה, רשאי הנפגע להגיש תביעה להחמרת הנכות שנקבעה לו וזאת בתנאי ורופא תעסוקתי אישר לו כי מצבו הרפואי כתוצאה מהפגיעה הוחמר, או כי נתגלתה פגיעה חדשה כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

עורכי הדין במשרדנו מטפלים בתביעות אלה ומסייעים בליווי המשפחה ברגעים בהם בנוסף לאבדן שחוו עליהם להתמודד מול המוסד לביטוח לאומי.

צרו עמנו קשר לבחינת המקרה האישי שלכם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, השאר פרטים