תאונות אישיות

משרדנו מאתר את כל הגורמים האחראים לתאונה (הגורמים שהתרשלו), ומגיש תביעה בה יש להוכיח כי התאונה אירעה בשל רשלנותם או בשל אחריותם מכוח הוראות חקיקה אחרות.

בנוסף, במידה והמעסיק היה רשלן, נפגע עבודה או נפגע בעל פוליסה פרטית יכול לתבוע פיצויים מחברת הביטוח המבטחת ומכוח פוליסות ביטוח.

כמו כן, בפני הנפגע האפשרות לתבוע פיצויים מכוח פוליסת תאונות אישיות/ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הכוללת לרוב הרחבת כיסוי עקב אובדן כושר עבודה או נכות כתוצאה מתאונה.

נפגע המעורב בתאונת עבודה שהיא תאונת דרכים, זכאי לקבלת פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו מחברת הביטוח, במסגרת פוליסת ביטוח החובה של הרכב.

נפגע המעורב בתאונת עבודה שאירעה ברשות ציבורית ובנסיבות של רשלנות, רשאי אף הוא לפנות בתביעה לפיצויים בעילת רשלנות כנגד חברת הביטוח המבטחת את הרשות הציבורית.

 

תאונות אישיות תלמידים

מאתר משרדנו את הגורם האחראי לבטח ומגיש תביעה במקרים בהם מקרה מוות מתאונה, נכות כתוצאה מתאונה, נכות זמנית כתוצאה מתאונה החל מהיום השישי של אי הכושר, ובתנאי שתקופת אי הכושר עולה על עשרים ואחד ימים רצופים ועד למקסימום שישה חודשים, החזר הוצאות עבור אמצעי עזר רפואיים להם נזקק התלמיד ועד למקסימום שישה חודשים, החזר הוצאות רפואיות אשר אינן בסל הבריאות, כיסוי בגין פגיעות גוף שנגרמו להורי התלמידים במסגרת השתתפותם בפעילות המוסד החינוכי בו לומד התלמיד כגון: ליווי בטיול וכו'.

משרדנו מתמחה בין היתר בהוכחת הקשר סיבתי בין תאונות שאינן תוצאה של גורמים חיצוניים נראים לעין לעבודה – כגון התקפי לב ואירועים מוחיים שאירעו עקב אירוע חריג בעבודה, פגיעות בשמיעה, פגיעות כתוצאה מקרינה וכו’. משרדנו הצליח להשיג מספר רב של מקרים פסיקות תקדימיות הנוגעות לעניינים אלה.

עורכי הדין במשרד הינם בעלי ניסיון רב בכל סוגי התאונות ואנו יודעים לתת את המענה המקצועי והמתאים ביותר לכל נפגע באופן אישי. צוות המשרד ילווה את הנפגע ומשפחתו מיום התאונה ועד למיצוי כל זכויותיו.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, השאר פרטים